DAVET

Dörtnala gelip Uzak Asya'danAkdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan                        bu memleket, bizim... Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplakve ipek bir halıya benziyen toprak,                        bu cehennem, bu cennet bizim...

 Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,yok edin insanın insana kulluğunu,                        bu dâvet bizim...

                                          NAZIM HİKMET

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !